அழகான விடியல்

0
1144

ஆழிமேல் கடலலைகள் அழகாக ஆடும்
ஆதவனின் கதிராடி அழகங்கே சூடும்
தூளியாடும் தொட்டிலெனத் தோணிகள் ஆடும்
துணைகாண மனையாள் துயரங்கு ஒடும்
கருஞ்சேவல் கூவக் காகங்கள் கரையும்
கடலோடும் படகுகள் கரைதேடி விரையும்
அரும்புகள் அழகிதழ்கள் அழகாக விரியும்
ஆதவன் கதிரழகுச் சுடரெங்கும் எறியும்

பணிநாடிப் பாதைவழிப் பலரெங்கும் செல்வார்
பனியோடு போராடிப் பகலவனும் வெல்வார்
குனிந்தபடி குமரங்கே குடமெடுத்துப் போவார்
குதித்தோடும் வாய்க்காலில் குளிரங்கே தாவும்
மேழியோடு மண்ணுழவர் மேட்டினிலே நடப்பார்
மேற்கு வரைதாண்டி மென்மேகம் கடக்கும்
ஊழியத்தைச் செய்வதிலே உலகமது இயங்கும்
ஊரிருக்கும் ஆலயத்தில் ஓதுமறை முழங்கும்

கிளைதாவி மந்தியினம் கனிதேடி உண்ணும்
கிளையிருந்து குயிலினம் கீதங்கள் பண்ணும்
மலையருவி தானோடி மகிழ்ச்சிகள் பொங்கும்
மனதினிலே மலையான கவலைகள் நீங்கும்
தனதான கடமையிலே தரணியது விளங்கும்
தனம்தேடி திசையாவும் தன்தொழில் துலங்கும்
இனிதான காலையிது இல்லமதில் வசந்தம்
இதயத்தின் இருளெல்லாம் இன்காலை மாற்றும்

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க