சாலையோரச் சருகுகள்

0
259
Rainy-Autumn-Forest-iphone-wallpaper-ilikewallpaper_com

சருகுகள் சாலையோரம்
கிடக்கின்றன
ஓடுகின்ற கால் தடங்கள்
ஓயவில்லை – உனை
உந்தி மிதித்தோர் எண்ணிக்கை
உரைப்பதற்கில்லை


மழைக்கு குடை பிடிப்போர்
மத்தியிலே – நீ
மண் புழுதி குடிப்பது
மறுப்பதற்கில்லை

இரவுக்கு பகலொன்று
விடிகையிலே – நீ
எவர்க்கும் ஓர் பொருட்டாய்த்
தெரிவதில்லை

கிளைக்கு உறவருத்து
வீழ்ந்த பின்னே
மண் தரைக்குள் மக்கிப் போவாய்
மாற்றமில்லை

ஓப்புமை உரைக்கில் உண்மையிது
சில பொழுதுகளில்
மானிட மனிதம் மதிகெட்டு
உனைப்போல் தான்
சருகுகளாய்ச் சாலையோரம்
கிடக்கின்றது

இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க