அவள் வருவாள்

0
913
love-heart-red-romance-lovers-silhouette-17757086-2eeb5060

உன்னிடத்தில் என்னை

காெடுத்தேன்

உள்ளத்தை அள்ளி காெடுத்தேன்

கண்ணுக்குள் பாெத்தி

வைத்தேன்

காதல் காேட்டை கட்டி வைத்தேன்

நீ வருவாய் என

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க