அம்மா

0
1180

யார்  வெறுத்தாலும்  
என்னை ஒதுக்காத
என்றும் மறக்காத உறவு
அம்மா!

பள்ளி விட்டவுடன்
படலையில்
காத்து நிற்பாள்
உணவு உண்ண  முன் 
என்னை எதிர்பார்த்து நிற்பாள்   

எதனையும்
மற எதற்காகவும்
இவளை மறக்காதே

நம் வாழ் நாளில்  ஏமாற்றாத
ஏமாற்ற முடியாத
ஒரே பெண்
அம்மா..!

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க