நீ என்றால்………….

0
1271

நீ  மேகம் என்றால்
நான் மழை ஆகின்றேன்
நீ மழை என்றால் – அதில்  நான்
நனைந்திடுவேன்
நீ உயிர் என்றால்
நான் உடல் ஆகின்றேன்
நீ நிஜம் என்றால் – உன் நிழலாக…

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க