என் அம்மா

0
830

அம்மா என்ற ஒற்றை வார்த்தையில்
உலகமே  அடங்குதடி
அன்பின் அகராதி நீயடி!!!
பண்பின் இலக்கணம் நீயடி!!!
பொறுமையின் சிகரம் நீயடி!!!
பாசத்தின் ஆலயம் நீயடி!!!
கற்றுத் தந்த முதல் ஆசான் நீயடி!!!
பெண்மையின் சிறப்பு நீயடி!!!

புரியாத புதுமை நீயடி!!!
அறியாத பொக்கிஷம் நீயடி!!!
புனிதத்தின் பிறப்பிடம் நீயடி!!!
அறிவில் பல்கலை  கழகம் நீயடி!!!
பிஞ்சு விரலின் பிடிமானம் நீயடி!!!

குடும்பத்தின் அங்கம் நீயடி!!!
தியாகத்தின் இருப்பிடம்  நீயடி!!!
எனக்கு உயிர் தந்த உறவு நீயடி!!!
அறியாத வயதில் என் உலகம் நீயடி!!!

எல்லாம் நீ தானடி அவள் தான் என் அம்மா…!!!!

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க