எது அழகு

4
1801
f99bb9e44646467d8936686402dedff7-f276214c

 

 

 

 

 

அழகு என்று நினைத்து ஆவணத்தில் குதிப்பவர்கள் அழகா???

உருவத்தில் தான் அழகு உள்ளது என்று நினைத்து பெருமையடிப்பவர்கள் அழகா???

உதவி என்று கேட்டவருக்கு உதாசீனம் செய்வது அழகா???

உறவுகளை துண்டித்து நடக்கும் உறவினர்கள் அழகா???

வெற்றியின் போது பெருமிதம் கொள்வது அழகா???

தோல்வியின் போது பெறுமையை இழப்பது அழகா???

இல்லை
இல்லவே இல்லை

உண்மையில் யார் அழகு?

அழகு என்பது உருவத்தில் அல்ல
உள்ளத்தில் தான்…

ஆவணத்தில் அல்ல அழகிய நடத்தையில் தான்…

பெருமித்தில் அல்ல அழகிய பொறுமையில் தான்…

அகங்காரத்தில் அல்ல பணிவில் தான்…

5 4 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
4 கருத்துரைகள்
பழமையான
புதியது அதிகம் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க
User Avatar
MJ
3 years ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

Nice

Felishta Mathuvanthi
Felishta Mathuvanthi
3 years ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

👍

Felishta Mathuvanthi
Felishta Mathuvanthi
3 years ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

Good

Meerashahib Mohammed Atheef
Meerashahib Mohammed Atheef
3 years ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

s