உருகும் உணர்வுகள்

0
612
உறைந்து போன
விருப்பங்கள் அனைத்தும்
இதயத்திலிருந்து 
குருதியுடன் 
ஒரு கலமாய்
உடம்பெங்கும் பரவி
உயிரற்ற பிணமாய்
உலகில் பவனி வந்து
குறுஞ் சிரிப்பும்
சிறு குறும்பும்
சிலர் மீது சிதறி
மீண்டும் மரணிக்கச்
செல்கிறது…
புதுமையில்லா
புரிதலுடன்….
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க