இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவையின் III ஆம் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த/மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சை *Closing Date : 2020-03-06*

0
434

இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவையின் III ஆம் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த/மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Closing Date : 2020-03-06
Source: Government Gazette (2020.02.07)

Tamil_Gazz

Sinhala_Gazz

இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments