அரச மருந்தாக்கல் உற்பத்தி கூட்டுத்தாபன பதவி வெற்றிடங்கள் (SPMC) *Closing Date : 30/09/2020*

0
1181

Closing Date : 30/09/2020

Source : www.spmclanka.lk 

Posts :

01. DEPUTY GENERAL MANAGER – HUMAN RESOURCES (HM 1-1)

02. DEPUTY GENERAL MANAGER – QUALITY CONTROL (HM 1-1)

03. DEPUTY GENERAL MANAGER – FORMULATION CUM RESEARCH & DEVELOPMENT (HM 1-1)

04. DEPUTY GENERAL MANAGER – MARKETING (HM 1-1)

05. MANAGER PLANNING AND PROCUREMENT (MM 1-1 – GRADE II)

06. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIST – PRODUCTION (JM 1-1-GRADE II)

07. STORE KEEPER (MA-2-1 GRADE III) 

08. PLANNING AND PROCUREMENT ASSISTANT (MA -2-1 – GRADE III)

09. TECHNICAL ASSISTANT – FORMULATION CUM RESEARCH & DEVELOPMENT (MA -2-1 – GRADE III)

10. QUALITY CONTROL ASSISTANT (MA -2-1 – GRADE III)

11. PHARMACEUTICAL TECHNICIAN – PRODUCTION (MA -2-1 – GRADE III)

12. BOOK KEEPER – (MA 2-1- GRADE III)

13. MANAGEMENT ASSISTANT (NON-TECHNOLOGICAL) (MA -1-1 – GRADE III)

விபரங்களை அறிய PDF படிவத்தை பார்வையிடுங்கள்.

For more information view below PDF document

english_SPMC

SPMC-Aplication

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க