இனிய காதல்

0
419
samayam-tamil-7c3a2dec

சாெல்லமால் செல்லவில்லை

சொந்தம் என்றும் மறக்கவில்லை

நாம் இதயம் என்றும்

பிரியாவில்லை

இமை நாெடியும் உன்னை

நினைக்காமல் இருக்க முடியா

வில்லை

இதயம் திருடியா காதலியே

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க