அழகிய காதலியே

0
290
Love-b72b92b2

 

 

 

செந்துரா முகம் காெண்டவளே

செந்தமிழ் பேச்சுபவளே

ராேஜா இதழ் காெண்டவளே

மல்லிகை பூ மனம்

காெண்டவளே

மருதாணி நிறம் காெண்டவளே

மனத்திற்கு இனியாவளே

 

 

 

 

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க