Registration Form for Teacher

ஆன்லைன் வகுப்புகளை தொடர்ச்சியாக நடாத்தக்கூடிய திறமையாக மாணவர்களுக்கு பாடங்களை கற்பிக்கக்கூடிய கற்றல் நுட்பங்களையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்கக்கூடிய ஆசிரியர் எனில் இப்போதே இந்தப்படிவத்தை பூர்த்தி செய்து இணைந்திடுங்கள்.