சர்வதேச முக்கிய தினங்கள் – பிப்ரவரி

0
808

பிப்ரவரி

02 உலக ஈரநிலத் தினம் – World Wetlands Day
14(இரண்டாவது ஞாயிறு) உலக திருமண தினம் – World Marriage Day
04 உலக புற்று நோய் தினம் – World Cancer Day
11 உலக நோயாளர் தினம் – World Day of the Sick
14 உலக காதலர் தினம் – Valentine’s Day
21 சர்வதேச தாய் மொழிதினம் – International Mother Language Day
22 உலக சாரணர் தினம் – World Scout Day
28 தேசிய விஞ்ஞான தினம் – National Science Day (India)

 

 

 

 

 

 

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க