5 மற்றும் 15 ஆல் பெருக்குவதற்கான எளிதான வழி (Easy way Multiply by 5 and 15)

0
2080

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க