නුඹ

0
151
5cd259ebec2c30a821b06abefac603ac-65005bc2

පිංසාර ඔය හදට
පෙම් පැතුවා මං බෝම
සංසාර හීනයක
සැරි සරමි හැමදාම…..

ලංවෙලා නෙතු ගාව
ඉන්නෙ නෑ හැමදාම
සැංඟීලා නුඹ ඉන්න
හදවතේ මං ගාව….

තරු පිරුණි ආකාසයේ
තනිවෙච්චි හැම වාරයේ
ඝන කලු වලාවේ හැංඟී
ලෝකයම අඳුරු වුණේ….

මල් හීන වස්සානයේ
සුව දුන්නු මිහිරාණෙනි
ගිම්හානේ උණුසුම් රැයේ
හදමලට සුව ලං කලේ…

  • ෆාති..✍️
0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க