மெளனம்

0
2768
மொழி பெயர்க்க முடியாத
மோகக் கவிதை
மெளனம் பிரசவிக்கும் மொழிகள்
விழிகளில் தான் வெளிப்படும்
இது சப்தம் அனுஷ்டிக்கும் விரதம்
 
முதிர்ச்சி என்பது மெளனத்தில் தான்
மொட்டவிழும் மலரின் மெளனம்
பூப்படைந்த புதுப்பெண்ணின் நாணம்
இவ்வாறு மெளனத்தின் மொழிகள்
என்றும் மோகனமாய்த் தான் இருக்கின்றன
 
மெளனம் தான் உன் வார்த்தைகளை 
வடிகட்டி வனப்பூட்டுகிறது. 
சப்தம் – செவிகள் செவிமடுக்கும் ஓசை..!
நிசப்தம் – இதயம் செவிமடுக்கும் பாஷை..!
 
பேசப்படும் மொழிகளில் – அதிகம் 
பேசப்படும் மொழி 
பேசாத இந்த மொழியே..!! 
 
மெளனம் 
சம்மதமாகவும் இருக்கலாம்..!
சங்கடமாகவும் இருக்கலாம்..!
 
சில சமயங்களில் 
மரண வலியை 
மெளன வலி 
மிஞ்சிப்போகும்..!
 
மெளனம் 
சில வேளைகளில் 
சிறந்த பதில்..!
பல வேளைகளில் 
உன்னைக் காக்கும் மதில்..!
 
மெளனம் மொழியின் கவசம். 
மேகத்தால் சூழ்ந்த நிலவு அழகு. 
முக்காட்டுப் பெண்ணழகு. 
மொழியின் முக்காடு இந்த மெளனம்..! 
 
மெளனம் 
வார்த்தைகளின் மரணம் அல்ல.. 
மனிதத்தின் பூரணம்..!!
 
எழுதியவர் 
-இன்ஷிராஹ் இக்பால்
0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க