புறப்படு தலைவி

0
492
IMG_20210308_125751-8f605d72

 

 

 

 

ஒழுக்கம் அது தகர்ந்திடாத சமூகம்/
அன்பு அது கரைந்திடாத சமூகம்/
குரல்கள் என்றும் ஓய்ந்திடாத சமூகம்/

கண்ணகிகள் என்றும் வீழ்ந்திடாத சமூகம்/
இல்லறம் என்றும் சாய்ந்திடாத சமூகம்/
நல்லறம் என்றும் காய்ந்திடாத சமூகம்/

பெண் என வீழ்த்திடாத சமூகம்/
பேதை அவள் எனத் தூற்றிடாத சமூகம்/
ஆண் தன் கர்வமும் நான் என்னும் எண்ணமும்/

அனைவருமிங்கே உயிரென ஏற்கும் உன்னத சமூகம்/
உருவாக்கிட புறப்படு தலைவி/

கரைந்துவிடும் கால வளையல் அல்ல/
கரை சேரும் ஆழ வரம்பு அவள்/

-நாஓஷி-

 

 

 

 

 

 

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க