பிரியாமனவள்

0
517
anishjblog_035-190470c4

பிரியாமனவள் பிரியா விடை

தந்து

பிரிந்து சென்றால் காலங்கள்

கடந்து சென்றது என் காதல்

மறையவும் இல்லை மறக்கவும்

இல்லை

என் வாழ்வின் முதலும் நீயே

முடிவும் நீயே

என்றும் உன்னில் நான் என்னில்

நீ..

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க