பயணம்

1
734

இப்போதுதான் புரிகிறது 
நாம் இருவரும்
சேரவே முடியாத தூரத்திற்குத்தான்
இவ்வளவு காலமும் 
சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என


0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
1 கருத்து
பழமையான
புதியது அதிகம் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க
User Avatar
3 years ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

உண்மை