தன்னம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை

0
1546
201907021306140916_If-you-are-confident-you-can-live-upright_SECVPF-ac3e23d0

வேதனைகள் சாெல்ல முடியவில்லை

சந்தாேஷமாய் இருக்க முடியவில்லை

விடியல் வர வில்லை

வெளிச்சம் வந்து சேரவில்லை

கண்ணீர்க்கு பஞ்சம் இல்லை

கடவுள்ளுக்கு இரக்கம் இல்லை

வேலை இன்னும் கிடைக்கவில்லை

வசந்தம் வாசல் தேடி வர வில்லை

வாழ்வுக்கு அர்த்தம் புரியா வில்லை

மாற்றம் இன்னும் நடக்க வில்லை

நம்பிக்கை இன்னும் இழக்கவில்லை

வெற்றி பாதையை விடவில்லை

முயற்சியை முடிக்க வில்லை

முடியாமல் பாேவது இல்லை

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க