சர்வதேச முக்கிய தினங்கள் – மார்ச்

0
867

 

 

 

 

07 தொமஸ் அக்வைனாஸ் தினம்
08 சர்வதேச பெண்கள் தினம் – International Women’s Day
14 அகில உலக புகையிரதத் தினம் / புகைப்படப்பிடிப்பாளருக்கான தினம்
15 அகில உலக நுகர்வோர் தினம் / உலக ஊனமுற்றோர் தினம் 
16 அங்கவீனர் தினம் 
19 உலக ஸ்கொஸ் தினம்
21 வர்க்க பேத எதிர்ப்பு சர்வதேசத் தினம் / சர்வதேச காடுகள் தினம் / உலக கவிஞர் தினம் / உலக பொம்மலாட்ட தினம்
22 உலக குடிநீர் தினம் – World Water Day
23 உலக காலநிலை தினம் – World Meteorological Day
24 உலக காச நோய் தினம் – World Tuberculosis Day
27 உலக திரையரங்கு தினம் – World Theater Day
30 உலக சமூக அபிவிருத்தி தினம் – World Community Development Day

 

 

 

 

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க