சர்வதேச முக்கிய தினங்கள் – ஜனவரி

0
839

ஜனவரி

04 லூயி பிரேல் தினம் – World Braille Day
12 இளைஞர் தினம் / சுவாமி விவேகானந்தர்பிறந்த நாள் – National Youth Day (India)
15 உலக மதத் தினம் – World Religion Day
18 படைவீரர் தினம் – Army Day (India)
26 சர்வதேசச் சுங்கத் தினம் – International Customs Day
31(இறுதி ஞாயிறு) உலக தொழுநோயாளார் தினம் – World Leprosy Day

 

 

 

 

 

0 0 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
0 கருத்துரைகள்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க