கனவு

2
151

நித்தம் உந்தன் நினைவு
இருள் கண்டும் கலையா கனவு
உன்னை சந்திக்க விரும்பும் உறவு
என்னைப் பற்றி என்ன எண்ணுகிறாய் கூறு
நித்திரை இல்லையடி
என்னுள் சுவர்க்கமாய் நீயடி
உலகம் அமைதி கொண்டதும்
என் கனாவில் வந்து போனதும்
நீ என்பதை அறியவில்லை நானடி
விடியாத இந்த இருளையும் என்னையும்
உன் மாய சக்தியில் முடிந்தது போதும்
கலைந்திடு கனவே…!!

5 2 வாக்குகள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
2 கருத்துரைகள்
பழமையான
புதியது அதிகம் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க
அழகராஜ் பிரசாந்
அழகராஜ் பிரசாந்
1 month ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌✊✊

Felishta Mathuvanthi
Felishta Mathuvanthi
1 month ago
இதை மதிப்பிடுங்கள் :
     

👍👍👍👌👌👌