என் தந்தை

1
559
images (3)-907825f9

முகப்பூச்சு பூசாமல்
புறம் பேச்சு பேசாமல் இருப்பவர்..
அணிகலன் மீது ஆசை இருக்காது..
பனியன் கூட வாங்க காசு இருக்காது…
இருந்தாலும் வாங்க மனமிருக்காது….
அன்பிர்க்கு உடன் பட்டவன்..
உடன் பிறந்தவர்க்காக கடன் பட்டவன்…
குடும்பத்தினால் ஏழை
குடும்பத்திற்காக வேலை
குடும்பத்திடம் மட்டுமே இவன் கோழை
முன்னேறி விடுவோம் நாளை! என்ற நம்பிக்கையுடன் ஒவ்வொரு நாளும் என்தந்தை…..

 -மதுரைவிசை

5 1 வாக்களியுங்கள்
இதை மதிப்பிடுங்கள்
இங்கே பதிவு செய்க
என் கருத்துக்கு
1 கருத்து
பழமையான
புதியது அதிகம் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க